Tarihçe

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 01.04.2016 tarih ve 08/28 sayılı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile "Uluslararası İlişkiler Ofisi" ismiyle kurulmuştur. Bu ofis altında faaliyet gösteren Erasmus Program Koordinatörlüğü, Mevlana Program Koordinatörlüğü, Farabi Program Koordinatörlüğü, Orhun Program Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenciler Ofisi  Koordinatörlüğü 11.04.2016 tarih ve 09/31 sayılı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı;  Serbest Dolaşım (Free Mover) Koordinatörlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunun 07.11.2018 tarih ve 25/178 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 07.09.2022 tarihli oturumunda alınan 27/182 sayılı karar Uluslararası İlişkiler Ofisi yapısal olarak değişmiş ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü adıyla Erasmus, Mevlana, Farabi, Orhun, Free Mover,Yabancı Uyruklu Öğrenci, Proje ve İşbirlikleri Koordinatörlükleri kurulmuştur.