Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Gülsiye BIÇAK

Komisyon Asil Üyesi

Öğr. Gör. Diren DOĞAN

Komisyon Asil Üyesi

Öğr. Gör. Koray KAYA

Komisyon Asil Üyesi

Bilg. İşlt Abdurrahman BAŞUSTA

Raportör