Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;

Ulusal ve uluslararası koşullara hızla uyum sağlayan, öğrenci değişim trendlerini yakından takip eden, uluslarararası alanda ve Avrupa yükseköğretim alanındaki üniversitelerle, usul ve esaslara uygun olarak,  çok boyutlu işbirlikleri kuran, fakülteler ile eşgüdüm içerisinde görevlerini azami düzeyde yerine getirecek bir ofis olmaktır. 

Misyonumuz; 

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün tüm akademik ve idari birimler nezdinde benimsenmesi, geliştirilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak, sosyal kültürel ve bilimsel işbirlikleri, değişim programları, proje bazlı ortaklıklar, ortak programlar konusunda gerekli altyapının oluşturulması ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Değişim programları ve diğer proje bazlı işbirliklerini sayısal ve niteliksel olarak arttırmak,  ve ilgili programlara üniversitemiz  öğrencileri ve  personelinin büyük ölçüde katılımını sağlamaktır.