Genel Koşullar

FREE MOVER PROGRAMI GENEL KOŞULLAR

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili iş birliği protokolü olmasa dahi, yurtdışındaki bir üniversitede bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, misafir olacakları üniversitenin talep edeceği dönem/yıllık ücreti ödeyerek Free Mover Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Benzer şekilde, yurtdışındaki bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, ALKÜ’de bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, dönem/yıllık ücreti ödeyerek Free Mover Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Free Mover Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, diğer öğrenci değişimi programlarından farklı olarak, başvurulan program ve gereken belgeler hakkında bilgi almak için, gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan bağlantıya geçmek zorundadırlar.

Öğrenciler bütün seyahat, seyahat sigortası, sağlık sigortası ve konaklama giderleri ile, ALKÜ ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün harçları ödemekle sorumludurlar.

Free Mover Programı kapsamında gelecek ve giden öğrencilerin idari işlemleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılır, akademik işlemleri (ders seçimi vb.) konusunda ise akademik birimlerin Erasmus Koordinatörleri destek verir. 

 

FREE MOVER GİDEN ÖĞRENCİ KOŞULLARI 

 

Üniversitemizde önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili iş birliği protokolü olmasa dahi, yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için Free Mover statüsünde öğrenim görebilirler.

Üniversitemizden yurtdışındaki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,00 olması gerekmektedir.

Öğrenciler ALKÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlüdürler.

 

Üniversitemizden Yurtdışındaki başka bir üniversiteye serbest dolaşım öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrenci aşağıda verilen başvuru şartlarını sağlamalıdır:

  1. Hazırlık sınıfı hariç tutulmak şartıyla üniversitemizde en az 1 dönem öğrenim görmüş olması,
  2. Ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması,
  3. Bölümüne yazılı olarak başvurarak, Free Mover (serbest dolaşım) öğrencisi olmak için onay alması,
  4. YÖKDİL Sınav puanının ilgili dilde en az 60, YDS Dil puanının ilgili dilde en az 50 veya üniversitemizin kabul ettiği sınavlardan en az B1 seviyesinde yeterlilik sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bunun haricinde Free Mover (serbest dolaşım) programına başvuracak öğrencilerimiz, okulumuzda mart ayı içerisinde yapılan Erasmus sınavına da katılabilirler. *

 

*Dikkat! Başvuru yapan öğrencilerden istenen dil puanı, başvuru yaptığı üniversitenin istediği dil puanına veya puan türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

FREE MOVER GELEN ÖĞRENCİ KOŞULLARI 

 

Yurtdışındaki üniversitelerde önlisans/lisans eğitimi veya yüksek lisans/ doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili iş birliği protokolü olmasa dahi, üniversitemizde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de üniversitemize) Free Mover öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler ya da staj yapabilirler. 

Free Mover öğrencileri bütün birimlerden, birimlerce uygun görüldüğü taktirde ders seçebilirler. Free Mover öğrencinin kabulü birimlerin onayına tabiidir. 

Free Mover öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrenciler üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisine başvururlar.

Üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen miktarda ücret öderler. Staj yapmaya gelen öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Öğrenciler, öğrenim ücretini belirtilen tarihler arasında belirtilen banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler. 

Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde, not dökümleri (transkript) ve eğitim periyodunu gösteren onay belgesi mektubu verilir. 

 

 

Bu sayfada genel bilgiler verilmektedir.

Ayrıntılı bilgiler, belge linkleri vb. için İngilizce sayfamızı ziyaret ediniz. 

Info pack for Incoming Students